imgslider

Aktuális

Sportiskolai nap

2022.10.15.

A mai napon iskolánkban Sport- és egészségnapot tartottunk!

Tanévnyitó ünnepség

2022.08.24

2022. augusztus 31. 18 óra
Iskola udvara
Kérjük, ünnepélyes öltözékben (fehér ing, sötét alj, iskolai nyakkendő vagy sál) jelenjenek az évnyitón a hagyományokhoz híven.
Mindenkit szeretettel várunk!
Az iskola vezetése

Nyári ügyelet

2022.06.29.

Intézményvezető pozíció

2022.02.28.

Emberi Erőforrások Minisztere a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.
Részletek
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (8) bekezdésében foglaltak szerint közzétesszük a pályázati kiírásra érkezett pályázatok nyilvános részét:
Vezetési program_Hencsei L
Vezetési program_Pohl B

Elsős beíratás 2022/23. tanévre

2022.04.21-22.

Tisztelt Szülő/törvényes Képviselő!

A 2022/2023. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozással kapcsolatban az alábbi információkról tájékoztatom:

1) 2022. április 6-án (szerdán) megnyitják a beiratkozás szülői felületét (BÁI), amellyel a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetőségük lesz arra, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolákba, hiszen ezáltal jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik az ügyintézés mindenki számára.

2) A tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet alapján a személyes beiratkozás napjai: 2022. április 21-22. (csütörtök és péntek).

A korábbi éveknek megfelelően a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 22.§ (4) bekezdése értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, a (7) bekezdés értelmében pedig az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcímnyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e.

A fentiek okán a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek TAJ-kártyája,
- a szülő/gondviselő személyazonosító igazolványa.
Köszönettel: Barták Péterné intézményvezető

Hirdetmény
Körzethatárok
Körzetünk
Súgó az online beiratkozásról
Beiratkozás felülete

Hit- és erkölcstan oktatás

2022.03.28.

A Nemzeti közoktatásról szóló 2011. évi CXC törvény 35/A §-a a 2013/14-es tanévtől kezdve, felmenő rendszerben kötelezővé tette az etika/hit- és erkölcstan oktatását.
A törvény értelmében a szülők eldönthetik, hogy a pedagógus vezette etika, vagy az általuk megjelölt egyházak hit- és erkölcstan oktatását választják gyermekük számára.
Az órák a tanulók órarendjében szerepelnek, nem fakultatív délutáni elfoglaltságok.
A tantárgy értékelése és minősítése az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint történik. A tanügyi dokumentumokban az „Etika/Hit- és erkölcstan” megnevezés szerepel.
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 182/A. § (5) szerint az iskolába belépő tanulók a beiratkozáskor egy nyilatkozat kitöltésével értesítik választásukról az iskolát.
A választás egész tanévre szól, mert év közben változtatásra nincs lehetőség.
EMMI rendelet 182/B. § (7) szerint a szülő a következő tanévre módosíthatja választását egy nyilatkozat újbóli kitöltésével. Ennek a határideje a 2022/2023-as tanévre: 2022. május 20.

Kérjük a tisztelt szülőket, hogy a tankönyvrendelés közelgő határideje miatt a nyilatkozatot 2022. május 20-ig szíveskedjenek kitölteni.

1. Nyilatkozat
2. Nyilatkozat

INFORMÁCIÓK: református, evangélikus,

Köszönettel: Barták Péterné intézményvezető

Adománygyűjtés

2022.03.02.

Az Ukrajnában zajló háborús körülmények elől menekülők részére ADOMÁNYGYŰJTÉST szervezünk.
Részletek

Tavaszi papírgyűjtés

2022.04.27-28.

Aranybulla800 - történelemvetélkedő

2022.03.25.

Idén emlékezünk meg az Aranybulla kiadásának 800. évfordulójáról. Ebből az alkalomból vetélkedőt szervezünk felső tagozatos diákok számára.
A részleteket itt találod.
Cikk

Magyar Kultúra Napja

2022.01.21.

Töltsd ki a Magyar Kultúra Napja alkalmából készült kérdőívet, melyet az alábbi linken érsz el!
https://forms.gle/Mz6QNgrWx6ZstCS39
TAPS Plakát

Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

2021.11.04.

A járványügyi helyzetet figyelembe véve a veszprémi iskolákban - így intézményünkben is - jövő hét hétfőtől (nov. 8.) megelőző intézkedések lépnek életbe. Az iskolába való belépéskor újra kötelező a kézfertőtlenítés. A intézmény közösségi tereiben (folyosók, aula, menzasor, mosdók) a maszk használata ismét kötelező! A tantermekben a maszk használata ajánlott!

Tisztelt Szülők!

2021.10.21.

Az úszásoktatás technikai okok miatt bizonytalan ideig szünetel.
Megértésüket köszönjük.

Közlemény

2021.09.01.

Kedves Szülők!

Az iskola házirendjét a 2021-2022-es tanévben az alábbiakkal egészítjük ki:

1. Az iskola épületébe a szülők nem léphetnek be, kivétel a szülői értekezletek és a fogadó órák. Az első három tanítási napon, az 1. osztályosok szülei bekísérhetik az osztályterembe gyermeküket, és értük is jöhetnek.
2. Az osztályok saját tantermükben tanulnak a csoportbontások kivételével.
3. Az épületben az egyik lépcsőn felfelé, a másikon lefelé lehet közlekedni, elkerülve ezzel a torlódást.
4. Beteg gyermek ne jöjjön iskolába!

Kérjük a szabályok betartását!

Köszönettel.: a Báthory iskola tantestülete

Szín-Vonal tájékoztató

2021.05.25.

Hirdetmény

2021.05.01.

Kedves Szülők, Régi Tanítványaink! Báthorysok!

Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák az iskolánkban működő alapítványt!
Alapítványunk
Támogatásukat köszönjük! A Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola tanulói és dolgozói

Menza

2020. szeptember 1-jétől változnak az étkezési térítési díjak. Részletek

Ebédbefizetés Pótbefizetés Ebédjegyek osztása

A 2021/2022. tanév II. félévének időpontjai:
étkezési befizetések és ebédjegyek kiosztása

Étlap: Hungast Holding és diétás étlap

A térítési díjak rendezése készpénzben, bankkártyával és csoportos beszedési meghatalmazással is lehetséges. Csoportos beszedés meghatalmazást, kitöltése után a dokumentumot a számlakezelő bankban kell leadni. A kitöltéshez szükséges „Tanuló azonosítót” és „Jogosult azonosítót” a gazdasági munkatársaktól kérjék.

Étkezés módosítása:

Év közbeni változtatási igény esetén, menzáról napközire vagy fordítva: legkésőbb előző nap 09:00 óráig kérjük jelezni, és a tanuló a következő naptól a jelzett étkezésben fog részesülni.
Ugyanez vonatkozik arra is, ha a tanuló szeretné lemondani az iskolai étkezést, vagy szeretne abban részesülni.

Igénylőlapok kedvezményes étkezéshez: Nyilatkozat normatív étkeztetési kedvezmény igényléséhez.
(Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után járó kedvezmény, családjában három vagy több gyermeket nevelnek, nevelésbe vett gyermek után)
Nyilatkozat 3 vagy többgyermekes családoknak.
Igazolás nevelésbe vett gyermek étkeztetési kedvezmény igényléséhez.

Étkezés lemondása:

Az e-mailben való ebédlejelentés az alábbi címen érhető el:
ebedlemondasbathoryesgyulaffy@gmail.com
Kohári Katalin: 06-20/662-9652
Az étkezés lemondását, kérjük, a hiányzást megelőző nap 9 óráig jelezze.
Sem a pedagógusok, sem az iskola portája nem fogad el étkezés lemondást.
Megértésüket köszönjük.

Az étkezéssel kapcsolatos észrevételeket, kérdéseket az info@bakonygaszt.hu e-mail címen tehetnek fel.

OÉTI tájékoztató:
Egészséges táplálkozás Közétkeztetés kockázatmentesen!

Tálcán kínált egészség

OviOlimpia

2020.01.24.

Idén 7. alkalommal került megrendezésre az "Ovi olimpia" a Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola szervezésében. Örömteli, hogy minden évben szép számmal vesznek részt a megmérettetésen az óvodák.
Kiemelten fontos, hogy a sport szeretete már kisgyermek korban kialakuljon, hiszen számos dologra megtanít!

Eredmény
Versenykiírás
Nevezés
google

Iskolai szociális segítés

Az iskola szociális segítője:
Halász Brigitta

A szociális segítőt a diákok, szülők és pedagógusok is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük problémájuk megoldásában.
Részletek

Köztársaság kupa 2021

2021.09.28.

EFOP-1.8.5-17-2017-00047

2019.10.25.

Pályázó neve: A Báthorys Gyermekekért Alapítvány
Projekt címe: Edd Magad Egészségesre!
Szerződés száma: EFOP-1.8.5-17-2017-00047
Támogatás összege (Ft): 19 999 988
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt megvalósításának kezdete: 2017.12.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2018.12.01.
További információk

EFOP-3.3.5-17-2017-00028

2019.09.05.

EFOP 3.2.4-16 „Digitális Kompetencia fejlesztése”

2018.03.23.

Az EFOP 3.2.4-16 „Digitális Kompetencia fejlesztése” pályázat keretében iskolánk pedagógusai számára X-db i3 és i7-es processzorral szerelt laptop került kiosztásra a Veszprémi Tankerületi Központ közreműködésével.
További információk

Balesetbiztosítás

2017.09.19.

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter mint a Magyar Állam képviselője a Groupama Biztosító Zrt.-vel, az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott balesetbiztosítási szerződést kötött.

A Korm. rendelet 1.§- a értelmében baleset-biztosításban részesül minden Magyarország területén állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár 3. életéve betöltésének napjától, 18. életéve betöltésének napjáig.

A biztosító által kiadott ügyfélszolgálati lista, az esetleges beérkező kérdések megválaszolása érdekében.

Ifjúságvédelmi és baleset-megelőzési tájékoztatók

Bűnmegelőzési Osztály releváns prevenciós kiadványai, illetve a Megyei Baleset-megelőzési Bizottság és rendőrkapitányságok által készített ifjúságvédelmi, baleset-megelőzési tájékoztatók.
Áldozatok napja
Baleset-megelőzés
Biztonságos böngészés
Biztonságos internet ORFK
Diákcsíny
Iskolai erőszak füzet
Szenvedélyes viszonyok
Szülőknek
Internet veszélyei Instagram
Internet veszélyei Snapchat
Internet veszélyei Twitter

Határtalanul pályázat

A TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001

„Köznevelési reformok operatív megvalósítása"

Részletek
Képek

ÚT-MUTATÓ

Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram
Ingyenes online "KRESZ" tanfolyam.
Részletek: TANULOKNAK.HU

Sütőolaj gyűjtés

Felhívás használt sütőolaj gyűjtésére.
A sütőolaj átvétele folyamatos!
Átvétel ideje: hétfői napokon 7:30 - 8:00
Átvétel helye: belső udvar.
Tegyünk együtt környezetünkért!

This is the free demo result. For a full version of this website, please go to Website Downloader