Sportiskolai osztály

Ebben az osztályban a tanulók a mindennapos testnevelés mellett edzéseken vesznek részt. Iskolánkban a következő sportágakkal ismerkedhetnek a gyerekek: labdarúgás, röplabda, kézilabda, úszás, asztalitenisz, aerobic, sakk.

A beiskolázást sportiskolai előkészítő foglalkozásokkal segítjük, melyeket heti szinten tartunk óvodások számára.

A sportágválasztást segíti az 1-2. osztályosoknak szervezett labdás ügyességi foglalkozás, valamint a Sportágválasztó tantárgy. 1-8. évfolyamon a Küzdelem és játék óra keretében közösségépítő és személyiségfejlesztő gyakorlatokat végeznek. 5-6. osztályban a Tanulásmódszertan tantárgy felkészíti a tanulókat a hatékony és önálló tanulásra. Tanulóink az 1-4. osztályban úszásoktatásban részesülnek.

5-8. osztályig kétféle szervezeti forma lehetséges. Egyrészt különböző sportágakban egyesületi keretek között sportolhatnak a tanulók. Ehhez délelőtt az óratervben meghatározott óraszámban biztosítva van az edzésidő. Másrészt az iskola egy kiválasztott sportágra szakosodva sportági képzést végez órarendbe iktatva – első osztálytól kezdve valamennyi korcsoportban - az iskola alkalmazásában lévő szakedzőkkel. A sportági képzésekhez szükséges képzési tantervek részei a köznevelési típusú kerettantervnek.

A városi sportegyesületekkel együttműködési szerződéseket kötöttünk, így a kiemelkedő tehetségű tanulók egyesületi szinten sportolhatnak, versenyezhetnek.