Mentoráló intézmény

TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 “Mentoráló intézményi működés”

Intézményünk sikeresen pályázott a TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 “KÖZNEVELÉS AZ ISKOLÁBAN” kiemelt projekt keretében a MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSÁRA kiírt pályázaton a “Mesés hármas"-Szülőkkel való együttműködés a Kék Madár Programban modellel.

A pályázat célja, hogy azok az intézmények, amelyekben már működik és bevált egy adott módszertani modell, mentoráló intézményként megismertessék és átadják azt olyan iskoláknak, ahol erre igény mutatkozik.

Modell bemutatása
Programterv
Adaptálási napló Csót
Adaptálási napló Őskü
Elnöki levél

Meghívó október (2014)
Műhelymunka (workshop) során nyílt lehetőség a modell megismertetésére. Majd ezt követően hospitálási lehetőséget biztosítottunk az érdeklődőknek. Kibővített szülői kört tartottunk a Tanulás támogatása címmel, ahol Darabos Györgyi és Jegesné Rémesi Irén programvezetők tartottak előadást és konzultációs lehetőséget a különböző tanulási stílusokról, és a hozzájuk adekvát tanulási stratégiákról, fejlesztési lehetőségekről.

Meghívó november (2014)
A modell elemeinek részletes bemutatását követően a Márton napi témahéten vehettek részt az érdeklődők. Tapasztalatot szerezhettek a szülőkkel való együttműködésben rejlő lehetőségekről és előnyökről, mintát szolgáltattunk arra, hogy mi módon lehet aktív részvétellel bekapcsolni őket a különböző témanapok, projektmunkák során.

Meghívó december (2014)
A workshop során bemutattuk azokat a dokumentumokat, segédanyagokat, amelyek az együttműködés alapját képezik: Kék Madár Pedagógiai Program, szöveges értékelési rendszer, együttműködési megállapodások-szabályok, elégedettségmérő kérdőívek, projekt-, témanap leírások. A bemutatást ppt-vel, képgalériával is kísértük, illetve szakirodalmat bocsájtottunk a látogató pedagógusok rendelkezésére. (Évkönyvek, melyek az együttműködés módszereit, tevékenységeit mutatják be a gyakorlatban.) A workshopot követően ajándékkészítő szülői játszóházba tekinthettek be a résztvevők.

Meghívó január
Januárban lehetőséget biztosítottunk a program Iskolanyitogató foglalkozásának megtekintésére, mely alkalmat adott arra, hogy az érdeklődők megismerjék miként is vonódnak be a szülők egy-egy ilyen rendezvény alkalmával a közös munkába. Mindez lehetőséget biztosított arra is, hogy mélyebb tapasztalatokat szerezzenek a program működéséről. Láthatták, hogy a program működésében meghatározó szerepet töltenek be a szülők, hiszen voltak olyan elemei a foglalkozásnak, melyek szülői segítséggel jöttek létre és működtek. A program látogatása előtt pedig a résztvevők megismerkedhettek a Kék Madárban használatos dokumentumokkal, s ezek elkészítésének módjaival.

Meghívó február
Februárban egy olyan kerekasztal beszélgetésre került sor, melyet a programmal kapcsolatos dokumentumok mélyebb megismerése és a program alapját képező alternatív pedagógiákról szóló írások elemzése előzött meg. Mindehhez cikkeket adtunk kézbe, rövid ppt előadást tartottunk, tapasztalatainkat osztottuk meg. Ezután csoportos formában, kooperatív technikákat alkalmazva dolgozták fel a résztvevők az adott leírásokat ezzel is segítve a program hátterének megértését. Majd beszélgetés, eszmecsere és vita alakult ki az egyes kérdésekről, mely az érdeklődők számára fontossá váltak. A program működéséhez elengedhetetlen e terület alapos ismerete, hiszen a működő mechanizmusok csak ezen ismeretek birtokában válhatnak igazán hatékonnyá a gyerek - szülő - pedagógus kapcsolatában.

Meghívó március
Márciusban a program egyik igen meghatározó és fontos elemével ismerkedhettek meg a látogatók. A programban miniszteri engedéllyel alkalmazott szöveges értékeléssel és az értékelési rendszerünkkel foglalkoztunk. Alternatívákat mutattunk be a szöveges értékelésre, bemutattuk az értékelések pszichológiai, módszertani hátterét. Mindezek ismeretében megismerkedhettek a résztvevők egyes tanulóink értékelésével (természetesen a személyiségi jogok maximális tiszteletben tartásával). A látogatók megtekinthettek tanórát is, mely látogatásnak a fő célja az órán alkalmazott értékelési módszerek megfigyelése volt. Majd elemeztük a programban használatos és alkalmazott értékelő lapokat és dokumentumokat.

Meghívó április
Hagyományos családi programjainkkal, a szülők nevelő-oktató munkába történő lehetséges bevonási módjaival ismerkedhettek a résztvevők. Az országos versünnep programjához kapcsolódva a Költészet napja alkalmából rendeztük meg a családi versmondó versenyünket. Családi azért, mert családok együtt szavaltak: apa, anya, gyerekek, tesók együtt mondták a kedvesebbnél kedvesebb verseket. Ez adta meg azt a hangulatot, amit a fővárosból, az országos rendezvényszervezőktől delegált vendégünk, Elek Szilvia zongoraművésznő is megfogalmazott: „Itt nem a versenyszellem uralkodott, hanem az együttverselés öröme, ünnepe.”

Meghívó május
A szülőkkel való kerekasztal-beszélgetés, interjúk során betekintést nyerhettek a résztvevők a Kék Madár Program hagyományos családi programjainak hatására, a szülők nevelő-oktató munkába történő lehetséges bevonási módjaiba. Lehetőségük nyílt rákérdezni, hogyan élik meg, illetve értékelik a szülők az együttműködés elemeit, formáit. Milyen változást hozott ez az ő, illetve a családjuk életébe.

Meghívó június
A résztvevők a workshopon a programelemek átvételi, adaptációs lehetőségeiről – azok működési, tárgyi, személyi feltételeiről kaptak átfogó tájékoztatást.
A kerekasztal-beszélgetés során az adaptációval kapcsolatos hozadékként a pedagógiai hatékonyság és a tanulói eredményesség javulása került elő az év közben elkészített és kiértékelt elégedettségmérő kérdőívek kiértékelésével.

Meghívó szeptember
A modell alkalmazási lehetőségeinek bemutatására, a tapasztalatok átadására került sor a Szüreti mulatság témanap során, melyen a szülők aktív, támogató bevonási lehetőségét láthatták a résztvevők. Lehetőséget teremtettünk a programokon való részvétel mellett a szülőkkel való beszélgetésre, felmerülő kérdések megválaszolására is.

Meghívó október
A program során egy projektzáró foglalkozáson vehettek részt a látogatók, ahol a 4. osztályos gyerekek bemutatták a szülőknek a budapesti honismereti iskola tapasztalatait, élményeit és a kapcsolódó projekt produktumait. A honismereti iskolában és a projekt előkészítésében, lebonyolításában is aktív szerepet vállaltak a szülők.
A bemutatót követően beszélgetés zajlott arról, hogyan lehet megteremteni a szülők hatékony bevonásának elehetőségét egy intézményben.