Kék Madár

Képek, programok

Fontos információk


Kék Madár Alapítvány adószáma: 19261540-1-19
Pedagógiai Program
Helyi Tanterv
Közlemény a "Kék Madár" Alapítvány részére átutalt 1 % felhasználásáról
Pro Civitate 2016 díj
25. jubileumi évkönyv 2017

Új nemzedékek jövőjéért kollégiuma a Civil szervezetek működési célú támogatása pályázaton elnyert pénzügyi forrással támogatja alapítványunk működését.

“A Kék madarat nem kell távoli országokban keresni. A Kék madár mindig velünk van, ha szeretjük egymást, és örülünk az élet legkisebb ajándékainak is. De mindig elrepül, ha bántjuk egymást, ha irigykedve figyeljük mások örömét. Mert a Kék madár maga a boldogság és kalitkája az emberi szív.”

/Maurice Maeterlinck/

Öröm a tanulás

Pedagógiai programunkban ezt kínáljuk:
A 2020/2021-es tanévben is indul “kék madaras” első osztály a Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskolában, amelyben a gyermek érdeklődése, igénye, személyiségének fejlődése áll a figyelem középpontjában.

Alapvető értéknek a gyermekek nevelése, fejlődése során az önállóságot, autonómiát, toleranciát, kreativitást és a boldogságot tartjuk, miközben siker-és teljesítményorientált a tevékenység.

Ezen értékek alapján azt kínáljuk, hogy családias, szeretetteljes légkörben tanítunk, elsősorban gyermekeket és nem tantárgyakat. Minden gyermeknek biztosítjuk tehetsége kibontakoztatását, és megtanítjuk őket egymással bánni, és együttműködni, csapatban dolgozni a nagyobb feladatok megoldásában is.

A “kék madaras” iskola az a hely, ahol a gyerekek megtanulnak tanulni, és a tanulást élvezve fejlődhetnek egyéni ütemük és lehetőségeik szerint.

A tanulás az a folyamat, ahol a gyermek büntetés nélkül cselekedhet, kutathat, csalódhat és fejlődhet. Az alkotó-kreatív személyiség nagy szabadságigénnyel rendelkezik, általában függetlenségre törekszik, kritikus, önálló, kezdeményező, bátor. A Kék Madár Program kreatív gyermek neveléséhez, a kreativitás fejlesztéséhez “pszichológiai védelmet” biztosító környezetet teremt. Ahol minden gyerek azt tapasztalja, hogy a világ csodálatos, ezért érdemes felfedezni, megismerni és nem a kapott jegyek miatt érdemes tanulni.
A kisiskolás gyermekkorban elsősorban a szülő joga dönteni arról, hogy gyermeke milyen módon fejlődjön. Ebben a programban a szülő – gyermek - pedagógus kölcsönösen megtalálják egymás nyugalmát, megbecsülik egymást, és a kölcsönös épülést tekintik alapvető céljuknak.

A “Kék Madár” 1- 4. osztályra kidolgozott program

Személyközpontú
 • mert benne minden gyermek egyformán fontos
 • a gyermeki személyiség tiszteletén alapul
 • kölcsönös együttműködésre épül
 • a gyermek teljes megismerésére törekszik, és ez alapján minden gyerekre egyéni fejlesztési program készül
 • figyelembe veszi a gyerekek különböző érési idejét
 • a tanítónak nem szerepszerű, hanem élő, hiteles emberi kapcsolata van a gyerekekkel és szüleikkel
Szabad
 • működési rendjét a tanítók és a gyerekek közös döntéseivel alakítják
 • biztosított a döntés felelőssége, a siker és a kudarc joga
 • a becsvágy helyett a megismerő szeretetet alkalmazza
 • olyan tanulási szituációt teremt, amely csökkenti a szorongást
 • az önálló véleményt becsüli
 • lemond a tanítót megillető hatalmi eszközök jelentős részéről
 • rugalmas időbeosztással dolgozik, nem szabdalja szét a tanulási időt mereven 45 perces órákra
Aktív és teljesítményorientált
 • nem csak felkészít az életre, hanem maga az élet
 • a nevelés alapja a gyermek élettevékenysége, a tanulás alapja a tevékenykedtetés
 • stratégiája az önmegvalósításra nevelés, a sokoldalú gondolkodás kialakítása, a képzelet, a művészeti érzék fejlesztése
 • az egyéni sikerek számát többszörösen megemelik módszerei
 • a nyitottság, a kíváncsiság, a játék és az öröm jogát biztosítja
 • osztályozás helyett szöveges értékelést alkalmaz, mely feltáró, fejlesztő és nem minősítő, elmarasztaló jellegű
 • célja a mechanikus ismeretátadás helyett a tanulási módszerek megtanítása

Archívum