Iskolánkról

Névadónk Báthory István (1533-1586)

Báthory István a mindennapi köztudatban nem szereplõ erdélyi fejedelem és lengyel király méltó arra, hogy névadóként azt az embert tiszteljük benne, aki a magyar és a lengyel kultúra legkitartóbb támogatója volt. Életmûvét történelmi szakkönyvek úgy méltatják, hogy európai színtû államszervezõként képes volt a maga korának politikai, gazdasági és hadászati eseményeit úgy alakítani, amely megfelelt Erdély és a Lengyel Királyság érdekeinek. Bár történelmünkben nem különös eset, hogy egy magyar uralkodót külföldi ország trónjára emelnek, Báthory István esete mégis a rendhagyók közé számít. Ugyanis olyan történelmi körülmények között lett fejedelem majd király, amikor Európa államainak többsége politikai, gazdasági és katonai nehézségek közepette élte évtizedeit.

A Báthory iskola jelvényének szimbólumrendszere

A címerben középen egy B betű található, melynek függőleges szárán 3 különböző méretű sárkányfog - farkasfog helyezkedik el. A betű utal az iskola nevére és egyben névadójára is, Báthory István erdélyi fejedelemre. A sárkányfog - farkasfog a Báthory család címeréből átvett szimbólum. A legenda szerint a szilágy-somlói barlangban egy sárkánykígyó lakott az őskorban, a Báthoryak őse legyőzte, és így került a címerükbe ez a motívum. A betű talapzata Veszprém város jellegzetes, az országban egyedülálló építménye: a völgyhíd (Viadukt) sziluettje. Végül a címert mintegy kettéosztja egy toll, amely az intézmény jellegére utal.

Iskolavezetés

Barták Péterné igazgató
Sarkadi Gabriella felsõs igazgatóhelyettes
Gönczölné Lendvay Anikó alsós igazgatóhelyettes

Iskolatörténet

A mai Jutasi úti lakótelep 70-es évek eleji intenzív növekedése /lakásállománya és így a lakottság létszáma/ tette szükségessé, hogy 1978-ban egy második iskola is épüljön, az akkori...

Testvériskolák

BEZDÁN
SEPSISZENTGYÖRGY
TARNÓW