Általános tantervű osztály

Ebben az osztályban változatos módszerekkel segítjük az iskolai életbe történő beilleszkedést, az elvárásoknak való sikeres megfelelést, mert tudjuk, hogy a képességfejlesztésben rendkívül meghatározó időszak a kisiskoláskor.

Játékos módon nyílik lehetőség a tanuláshoz szükséges képességek fejlesztésére.

Segítő, barátságos légkör kialakításán dolgozunk, ahol a gyerekek örömmel tanulnak, sikerélményhez jutnak.

A figyelem tartósságát, a koncentráció képességét folyamatosan fejlesztjük, az életkori sajátosságokat figyelembe véve.

A gondolkodás fejlesztése is játékok segítségével a leghatékonyabb, így fejlesztő hatással van a memóriára, kreativitásra, problémamegoldó és stratégiai gondolkodásra és az intelligencia fejlődésére.

A képességfejlesztő társasjátékok nélkülözhetetlenek a fejlesztéshez és a közös vagy egyéni kikapcsolódáshoz. Kiemelt szerepet kap a Sakkpalota program.

Az ismeretszerzést az informatika eszközeivel tesszük még hatékonyabbá.